JABUKA

Naši dugogodišnji prijatelji iz Jabuke dolaze nam sa dve generacije devojčica 2002 i 2004. Ovo je ujedno i poslednja prijava za generaciju 2004!jabuka jabuka1