RK SLOGA

Kao predstavnici Bosne i Hercegovine, dolaze dečaci 2005 RK Sloga Prnjavor