RSV dao punu podršku organizaciji  Turnira u Zrenjaninu.

Na sastanku u prostorijama RSV-a u Novom Sadu, organizovanog povodom predstojećeg Trofeja grada Zrenjanina, generalni sekratar RSV-a obećao je punu  podršku organizaciji  turnira „Trofej grada Zrenjanina.   Generalni sekretar je naglasio da je ispratio i prethodno organizovani turnir i da sada sa punim poverenjem ovaj  turnir dobija podršku RSV-a. Podrška se odnosi na pomoć i logistiku u organizaciji samog turnira kao i obezbeđivanje nagrada za prvolasirane ekipe i najbolje pojedince.

Organizacioni odbor Turnira se zahvalio na ukazanom poverenju uz obećanje da će i svaki sledeći turnir zaslužiti podršku RSV-a.

rsvmemorandum