SMEŠTAJ U DOMU UČENIKA I UČENICA U ZRENJANINU

pun pansion/dan – 20 eura,  300 metara od hala gde se turnir odigrava.  

Dom pruža dobar smeštaj u sobama sa TV-om i klimom…

dom-ucenika-zrenjanin